Privacyverklaring

Manfred Van Ursel respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Manfred Van Ursel
privacy@manfredvanursel.com

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Manfred Van Ursel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) door te mailen naar privacy@manfredvanursel.com. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Bij het bezoek aan onze website:
IP adres, datum en tijd van uw bezoek
Bij het invullen van het contactformulier of rechtstreeks mailen:
Uw naam, voornaam, email adres en inhoud van het bericht.
Bij het invullen van het formulier voor toegang tot uw foto's:
Uw naam, voornaam, email adres en voorkeuren ivm. portretrecht, auteursrecht.
Wanneer u door ons in beeld gebracht word:
Uw beeltenis en datum, tijd en plaats van de opname.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verkrijgen uw persoonsgevens via deze site, via email en via fotosessies.

De gevens worden digitaal opgeslagen in een database en/of bestandssysteem.

waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om te antwoorden op uw vraag, om de bezoeken op onze website te analyseren en om te kunnen voldoen aan de wetgeving rond privacy, portretrecht en auteursrecht.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Nee.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

Hoewel wij je persoonsgegevens verwerken, zijn het nog steeds jouw gegevens. Je kan ze dus bij ons opvragen. Wij kunnen ze inzichtelijk maken. Ook kan je gegevens laten aanpassen, zodat ze actueel en correct zijn. Tot slot kan je ze ook laten verwijderen. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.U kan gebruik maken van dit recht door te mailen naar privacy@manfredvanursel.com

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) privacy@manfredvanursel.com. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Uw gegevens worden versleuteld bewaard.

Cookies

Onze site gebruikt enkel first-party functionele cookies en third-party cookies van Google Analytics.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.